Föreläsning: Hur påverkar dina gener ditt liv? – Sant och falskt om genetik i vardagen.

1 mar 14:00

Medborgarhuset Eslöv

Föreläsning: Hur påverkar dina gener ditt liv? – Sant och falskt om genetik i vardagen.

Jessica Abbot, evolutionsbiolog och forskare vid Lunds universitet föreläser. Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilket sätt? Är vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att bete oss på ett särskilt vis? Och hur är det med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

  • Tidpunkt
  • 1 mars 2023, 14:00 - 15:00
  • Tillgänglighet på platsen
  • Accessible toilet
  • Vuxen: 40 kr
  • Prisinformation
  • Medlemmar och skolungdom fri entré.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window