Tillgänglighet

Huset är beläget i gatuplan med stensatt markyta utan kantsten mellan parkering och entré. Avståndet mellan dessa är ca 50 m.

Byggnadens samlingssalar och restaurang ligger i markplan och är lätt tillgängliga genom breda dörrar och utan trösklar. På markplan finns två handikappanpassade toaletter, ytterligare en finns på nedre plan som nås via hiss.

Vi erbjuder besökare med nedsatt hörsel mobila hörslingor som skickar en förstärkt signal till hörapparaten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window