Byggnadsminne och återställande

Sedan invigningen har Medborgarhuset lockat arkitekturintresserade personer från hela världen. Kring millennieskiftet var behovet av en omfattande renovering stort.

Många års slitage, och tidigare reparationer som ersatt vissa av de ursprungliga materialen, gjorde att Medborgarhuset hade börjat tappa sin forna glans. Eslövs kommun ansökte och fick därför 2001 huset byggnadsminnesförklarat. En arbetsgrupp bildades, som under ledning av arkitekt Mats Edström, skulle ta sig an att återställa huset tills dess ursprungliga utseende.

Den omfattande restaureringen

Mellan 2002 och 2003 pågick den omfattande renoveringen av byggnadens interiör. Målet med restaureringen var att återställa huset till originalskick och göra förbättringar på tillgängligheten, ventilationen och brandsäkerheten. Den stora satsningen från Eslövs kommun engagerade 200 hantverkare och specialister.

Förändringar som gjordes

Hela atriet och många av byggnadens fönster hade under årens gång bytts ut från ek till aluminium. De byttes ut till massiv ek, och huset fick tillbaka sin ursprungliga karaktär.

A-salens 430 stolar renoverades och fick nytt läder på armstöden, och kläddes om med en exakt kopia av det röda originaltyget. Ridån plockades ner, rengjordes och lagades. All mässing som hade tappat sin tidigare glans putsades, och den rökta ekpanelen fick nytt liv. Även stolarna i foajén kläddes om till deras ursprungliga utseende.

Den största förändringen som gjordes var att bygga om det före detta stadsmuseet på bottenplan till en barservering, och i samband med detta öppna förbindelsen från baren till garderoben. Detta gjordes för att öka tillgängligheten och flödet i byggnaden.

Prisad för återställningen

Det var ett gediget arbete, och för återställningen tilldelades Eslövs kommun 2006 utmärkelsen ”European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award”. Priset delas ut för att uppmärksamma bevarandet av Europas gemensamma kulturarv. Året därpå återställdes även husets fasader med en ursprunglig glimmerputs, som gör att huset skimrar i solen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window